Via deze cursus kan de cursist zij-instroom zich zelfstandig voorbereiden voor de toets Wiscat.