Algemene informatie en basisdocumentatie om je traject zij-instroom vorm te geven
Eisen en bewijsmaterialen welke het eindportfolio van het zij-instroomtraject vormen: de startbekwaamheid.
Zes vakdossiers: portfolio's die beheersing van de beroepstaak 'Ontwerpen van onderwijs' uit het opleidingsprofiel  toetsen voor de diverse vakdomeinen.
-15 kennistoetsen (waarvan drie landelijke toetsen en vijf diagnostische toetsen) die beheersing van de kennisaspecten uit het opleidingsprofiel toetsen.
-drie vakdidactische modules die beheersing van Beroepstaak 3 ('Ontwerpen van Onderwijs') aantonen
twee onderzoeksopdrachten, die beheersing van beroepstaak 5 uit het opleidingsprofiel  ('Onderzoeken van de onderwijspraktijk') toetsen.

Via deze cursus kan de cursist zij-instroom zich zelfstandig voorbereiden voor de toets Wiscat.

Via deze cursus kan de kandidaat zij-instroom zich zelfstandig voorbereiden voor de intake en het geschiktheidsassessment