Laatste berichten vanuit de coördinatie flexibele pabo (zie aankondigingen Algemene Informatie)

 

Zes modules die, apart van de Fasetoetsen, beheersing van de beroepstaak 'Ontwerpen van onderwijs' uit het opleidingsprofiel  toetsen.
Vijf onderzoeksopdrachten, die beheersing van beroepstaak 5 uit het opleidingsprofiel  ('Onderzoeken van de onderwijspraktijk') toetsen.
14 kennistoetsen die beheersing van de kennisaspecten uit het opleidingsprofiel toetsen.
Vijf modules die beheersing van de (eigen) vaardigheidsaspecten uit het opleidingsprofiel toetsen.