Cursussen

Zelfstandige Vakdidaktische modules (Beroepstaak 3)

Zes modules die, apart van de Fasetoetsen, beheersing v...

Onderzoeksthema's (Beroepstaak 5)

Vijf onderzoeksopdrachten, die beheersing van beroeps...

Kennistoetsen

14 kennistoetsen die beheersing van de kennisaspecten ...

Vaardigheidstoetsen

Vijf modules die beheersing van de (eigen) vaardigheid...