Courses

Kennistoetsen

14 kennistoetsen die beheersing van de kennisaspecten ...

Onderzoeksthema's (Beroepstaak 5)

Vijf onderzoeksopdrachten, die beheersing van beroeps...

Vaardigheidstoetsen

Vijf modules die beheersing van de (eigen) vaardigheid...

Zelfstandige Vakdidaktische modules (Beroepstaak 3)

Zes modules die, apart van de Fasetoetsen, beheersing v...